ЧАСТЕН КАБИНЕТ
гр. Варна
ул. Княз Николаевич 6А, ет.3

БИОГРАФИЯ

ИМЕ:
Кожухаров, Христо Василев

АДРЕС:
Частен кабинет - Варна, “Княз Николаевич 6 А, ет. 3, ап. 14
Служебен - Многофункционална болница за активно лечение "Св. Марина", Психиатрична клиника-ул."Христо Смирненски" № 1, Варна, България

ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ:
20 октомври, 1966, Варна, България

ОБРАЗОВАНИЕ:
Медицинско - Медицински университет - Варна 1993, Диплома № 000443
Специалност психиатрия - Медицинска академия София, 1997; Диплома №003627
Научна и образователна степен ”Доктор”, специалност психиатрия - ВАК 2009
Академична длъжност "Доцент" - Медицински Университет - Варна 2011
Ръководител катедра Психиатрия и медицинска психология от 2016
Академична длъжност "Професор" от 2017

ЕЗИЦИ НИВО:
Английски - писмено и говоримо
Немски - писмено и говоримо (Немска езикова гимназия)
Руски - писмено и говоримо

КВАЛИФИКАЦИЯ:
1994 -1996 - Специализация в Катедрата по психиатрия и медицинска психология при Медицински университет - Варна
1997-1998 - специализация по психотерапия и обща психиатрия в Психиатричната болница в гр.Листал, Швейцария
от 1999г. - психиатър в Психиатрична клиника - Варна
2000 - Курс по Здравен мениджмънт - Медицински университет - Варна
2008 - Сертификационен курс за ръководители на субституиращи и поддържащи програми при зависими пациенти

ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ:
Българска психиатрична асоциация - Председател на регионалната организация-Варна от 2000г.
Българска медицинска асоциация 
HristoKojuharov.com © 2010-2022